امام تکرار ناپذیر ما و مستی زدگان قدرت / سید حنظله هدایتی

در این شب ها دیدن برنامه کذایی 20:30 بیش از گذشته دل هر دوستدار انقلاب و امام را به درد می آورد، ریختن قبح توهین به یکی از نمادهای پر افتخار تاریخ ایران و تکرار چند باره آن براساس داستانی که می توان گفت از قبل تعیین شده است نشان می دهد که اقتدارگرایان برای حذف رقیب حتی حاضر هستند از بنیان گذار کبیر انقلاب نیز هزینه کنند تا شاید خود را از ورطه سقوط نجات دهند. آنان فکر می کنند با این سناریوی سخیف می تواند نشان دهند که جنبش سبز که خود آمده تا آرمان های امام را زنده کند، ضد امام و انقلاب است. هر چند سخن گفتن از این موضوع که جنبش سبز برخواسته است تا آرمان های امام و شهدا را که در دست عده ای بی ریشه افتاده زنده کند، تکراری است. اما با درست کردن این داستان جدید توسط اقتدارگرایان لازم است بار دیگر جنبش سبز فریاد زند که این ما هستیم که صاحب انقلابیم، امام افتخار ماست و ما به او افتخار می کنیم وتمامی سعی خود را برای زنده کردن افکار پاک و سبز او به كار مي بريم. به او افتخار می کنم چرا که می بینم بعد از 31 سال از انقلاب اسلامی، مردم به خاطر بزرگی و حرمت او است که نظام سلاخی شده در دست ماکیاول های نسخه ایرانی، را دوست دارند و دوست دارند در راه اصلاح یادگار آن امام صادق قدم بردارند نه ریشه کن کردنش.

به او افتخار می کنیم چون ساده بود و بی ریا،حامی حق و همیشه حق را با مردم می دانست. به او افتخار می کنیم چون راهبری بود به معنای واقعی، تکیه گاهی بود که تمامی گروه ها و جناح ها حرف او را فصل الخطاب می دانستند نه به خاطر منشاء آسمانی داشتن، بلکه به خاطر از مردم بودن و احترام گذاشتن به حقوق مردم.

به او افتخار می کنیم چون در عمل دیدیم که تکرار نشد.

امروز می بینیم که متحجران یکه تاز برای بزرگ جلوه دادن خود، دست به دامان افتخار تاریخمان و نام او می شوند تا شاید آبروی برباد رفته خویش را زنده کنند. حق دارند و البته انگشت به جای درستی نیز نهاده اند چرا که قدرت پرستان می دانند مردم ایران هنوز آن پیر سفر کرده را به عنوان رهبری جاودانه در تاریخشان می شناسند. آن ها نیک می دانند، امام غیرقابل تکراربود به همین خاطر است دست به ساختن این چنین داستان ترديدانگيز می زنند، تا بلکه به قول خود با این سناریو کار فتنه گران را تمام کنند. طنز تاریخی قضیه در این نکته نهفته است که آقایان انگشت اتهام را به سوی افراد و جریانی گرفته اند که تمامی موجودیت و ماهیت خود را از امام دارد و به قول معروف این وصله ها به آن ها نمی چسبد. اما قسمت ابتر سناریوی اقتدارگرايان این است که نمی دانند و شاید هم خود را به ندانستن زده اند كه علت پشتیبانی مردم از کسانی که امروز حقوق مردم را فریاد می زنند، فقط به خاطر زنده نگه داشتن شعارهای امام از سوی آنان است. آقایان فکر می کنند می توانند با انحصاری کردن حق دفاع از امام و استفاده از نام و یاد او به خواسته های شیطانی خود برسند اما فراموش کرده اند که مردم این روزها با وجود تبلیغات شبانه روزی و یک طرفه رسانه "ملی نما" به خوبی حق را تشخیص می دهند.

مستی زدگان قدرت بی شک پاسخ مکرشان را خواهند دید و در روزهای آینده خواهند فهمید سناریوی جدیدشان همچون دیگر شعبده بازیهایشان پایان می گیرد و باز با مردمی روبرو هستند که نه تنها حقوق از دست رفته شان را فریاد می زنند بلکه این بارنیز اجازه نخواهند داد مستبدان با نام و یاد امامشان بازی کنند تا به اهداف پست خویش برسند.

امروز ما همه سرباز راه امامی هستیم که تمام عمرش را در راه رسیدن به آزادی و استقلال صرف کرد و با بصیرت تمام فریاد خواهیم زد که فریب فتنه گران معلوم الحال را نخواهیم خورد و نمی گذاریم ایران در دام تحجر و استبداد بیافتاد، اسلامش نمایشی و ریاکارانه و در جهت رسیدن به خواسته های نفسانی باشد و از جمهوریت آن هم چیزی نماند و با نام مردمسالاری دینی، دیکتاتوری برپاکنند. ما همانند همان فرزندان ابتدای انقلاب امام هستیم که طومار پادشاهی 2500 ساله را درهم پیچیدند و در جنگ 8 ساله مستکبران عالم را انگشت به دهان گذاشتند و امروز هم همان فرزندان باشرف به جرم حق خواهی در زندان خودکامگی هستند، هستیم و اجازه نخواهیم داد سرمستان قدرت با سوء استفاده از نام او تیشه به ریشه تمامی آرزوهای ملت بزنند و نظامی که با خون دل و زحمت های جوانان ایرانی برپا شده با دست نالایقان دروغگوبرباد رود.

ما هنوز در صحنه هستیم و تا پس گرفتن پرچم و نام اماممان از پای نخواهیم نشست و به داستان سرایان کذاب نشان خواهیم داد که ما هنوز طرفدار امام، انقلاب، اسلام و اصلاحات هستیم.

0 comments:

ارسال یک نظر