اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر1-اكبر آقايي ٢٧ ساله شنبه ٣٠خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده
2 -اميد خاتمي ٢٦ ساله دوشنبه ٢ تير در ميدان ونك دستگير و به اوين منتقل شده
3-علي عقيلي ١٨ ساله چهارشنبه ٣تير در ميدان بهارستان دستگير و به اوين منتقل شده
4 - مسعود عسگري ٣٠ ساله چهارشنبه 4 تير در ميدان بهارستان دستگير و مكان نگهداري وي نامشخص
5 -حسين حسيني ٢٤ ساله يكشنبه٢٤ خرداد در خيابان فاطمي دستگير و به اوين منتقل شده
6- رضا رحيمي ٣٢ ساله دوشنبه ٢٥خرداد در كارگر جنوبي دستگير و به اوين منتقل شده
7- رحيم مددي ٢٩ ساله سه شنبه ٢٦خرداد در آزادي دستگير و به اوين منتقل شده
8- محمد مهدي اماني ٢٤ ساله چهارشنبه ٢٧ خرداد در هفت تير دستگير و به اوين منتقل شده
9- آرمان جدايي ٢٠ ساله پنجشنبه٢٨ خرداد در توپخانه دستگير و به اوين منتقل شده
10- حميد ستوده ٢٢ ساله پنجشنبه٢٨ خرداد در توپخانه دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
11- جواد جابري ٢٦ ساله پنجشنبه٢٨ خرداد در حوالي ١٥ خرداد دستگير و به قزل حصار منتقل شده
12- ميلاد صوري ٢٢ ساله شنبه ٣٠خرداد در نواب دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
13- علي اكبر صمدي ٢٦ ساله شنبه٣٠ خرداد در ميدان جمهوري دستگير و به قزل حصار منتقل شده
14- ناصر اميري ٢٣ ساله شنبه ٣٠خرداد در انقلاب دستگير و به اوين منتقل شده
15- متين اسديان ١٩ ساله شنبه ٣٠خرداد در امير آباد شمالي دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
16- مهران خوشرو ١٨ ساله يكشنبه٣١ خرداد در خيابان هاشمي دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
17- شهاب مقدس ٢٠ ساله دوشنبه ١تير در توحيد دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
18-شاهين عسگري ١٩ ساله دستگيري در توحيد- در تاریخ ٣٠خرداد دستگیر شد.
19-پيمان كهنداني ٢٢ ساله دستگيري در آزادي- در تاریخ ٣٠ خرداد دستگیر شد
20-محمد بيات ٢٩ ساله دستگيري در آزادي- در تاریخ ٣٠ خرداد دستگیر شد
21-محمد مهدي يداللهي ٣١ ساله دستگيري در جمهوري- در تاریخ ٣٠خرداد دستگیر شد
22-ابراهيم بهروزنيا ٢٩ ساله دستگيري در رودكي- در تاریخ ٣٠خرداد دستگیر شد
23-برزو پرورش ٢٦ ساله دستگيري در آزادي- در تاریخ ٣٠ خرداد دستگیر شد
23-احمد احمديان دانشجوی دانشگاه تهران
24- اسکندري دانشجوی دانشگاه تهران
25- امين افضلي دانشجوی دانشگاه تهران
26- وحيد اناري دانشجوی دانشگاه تهران
27- محمد بلوردي دانشجوی دانشگاه تهران
28- حسين حامدي دانشجوی دانشگاه تهران
29- محسن حبيبي مظاهري دانشجوی دانشگاه تهران
30- نويد حقدادي دانشجوی دانشگاه تهران
31- محمدرضا حکمي دانشجوی دانشگاه تهران
32- کاظم رحيمي دانشجوی دانشگاه تهران
33- مرتضي رضاخاني دانشجوی دانشگاه تهران
34- ميثم زارعي دانشجوی دانشگاه تهران
35- امين سميعي دانشجوی دانشگاه تهران
36- بهرام شعباني دانشجوی دانشگاه تهران
37- عليرضا شيخي دانشجوی دانشگاه تهران
38- ابراهيم عزيزي دانشجوی دانشگاه تهران
39- سياوش فياض دانشجوی دانشگاه تهران
40- سيد حسين ميرزاده دانشجوی دانشگاه تهران
41- حسين نوبخت دانشجوی دانشگاه تهران
42- جواد يزدانفر دانشجوی دانشگاه تهران
43- حبيب خدنگي دانشجوی دانشگاه تهران
44- سهراب احديان دانشجوی دانشگاه تهران
45- رضا ارکوازي دانشجوی دانشگاه تهران
46- کريم امامي دانشجوی دانشگاه تهران
47- محمد حسين امامي دانشجوی دانشگاه تهران
48- الهه ايمانيان دانشجوی دانشگاه تهران
49- روح الله باقري دانشجوی دانشگاه تهران
50- فرهاد بينازاده دانشجوی دانشگاه تهران
51- ايمان پورطهماسب دانشجوی دانشگاه تهران
52- عزت تربتي دانشجوی دانشگاه تهران
53- سميه توحيدلو دانشجوی دانشگاه تهران
54-ياسر جعفري دانشجوی دانشگاه تهران
55- ميلاد چگيني دانشجوی دانشگاه تهران
56- محمدرضا حدآبادي دانشجوی دانشگاه تهران
57-سيد جواد حسيني دانشجوی دانشگاه تهران
58- فرشيد حيدري زمين دانشجوی دانشگاه تهران
59- بهنام خدابنده لو دانشجوی دانشگاه تهران
60-محمد خوانساري دانشجوی دانشگاه تهران
61- محمد داوديان دانشجوی دانشگاه تهران
62- محمود دلبري دانشجوی دانشگاه تهران
63- علي راعي دانشجوی دانشگاه تهران
64- اميد رضايي دانشجوی دانشگاه تهران
65- علي رفاهي دانشجوی دانشگاه تهران
66- سيف الله رمضاني دانشجوی دانشگاه تهران
67- ابراهيم زاهديان دانشجوی دانشگاه تهران
68- ناصر زماني دانشجوی دانشگاه تهران
69- مجيد سپهوند دانشجوی دانشگاه تهران
70- حنيف سليمي دانشجوی دانشگاه تهران
71- محمد باقر شعبان پور دانشجوی دانشگاه تهران
72- حامد شيخ عليشاهي دانشجوی دانشگاه تهران
73- ايمان شيدايي دانشجوی دانشگاه تهران
74- فرهاد شيراحمد دانشجوی دانشگاه تهران
75- سامان صاحب جلالي دانشجوی دانشگاه تهران
76-فرحان صادق پور دانشجوی دانشگاه تهران
77- فرشاد طاهري دانشجوی دانشگاه تهران
78-غمديده دانشجوی دانشگاه تهران
79- حمزه فراتي راد دانشجوی دانشگاه تهران
80- اسماعيل قرباني دانشجوی دانشگاه تهران
81- محمد کريمي دانشجوی دانشگاه تهران
82- عرفان محمدي دانشجوی دانشگاه تهران
83-محسن آزموده دانشجوی دانشگاه تهران
84- پيام پورنگ دانشجوی دانشگاه تهران
85- مرتضي جانبازي دانشجوی دانشگاه تهران
86- حاجي پور دانشجوی دانشگاه تهران
87- آدرین جلالی دانشجوی دانشگاه تهران
88- سهراب احمدي دانشجوی دانشگاه تهران
89- رضا زينلي دانشجوی دانشگاه تهران
90- صمد مهرعلي تبار دانشجوی دانشگاه تهران
100- پدرام رفعتی دانشگاه امیر کبیر
101- هادی پلاور دانشگاه امیر کبیر
102-مجتبی علیجانی دانشگاه امیر کبیر
103- بيتا صميمي زاد دانشگاه امیر کبیر
104- امیرحسین استیری دانشگاه امیر کبیر
105- آدرين جلالي دانشگاه امیر کبیر
106- ميترا عالي دانشگاه امیر کبیر
107- احمد جابری دانشگاه امیر کبیر
108-امیر کلهر (دانشجوی دانشگاه آزاد کرج)
109- حسام نصیری (دانشگاه آزاد تهران مركز)
110- علي بيكس (دانشجوي دكتراي رشته تاريخ دانشگاه آزاد)
111- مجتبی محمدیان (دانشگاه آزاد بابل)
112- امیرحسین محمدی (آزاد میبد)
113-سیاوش سلیمی نژاد دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
114- محسن برزگر دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
115- ایمان صدیقی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
116- حسام الدین باقری دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
117- علیرضا کیانی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
118- میلاد حسینی کشتان دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
119- علی نظری دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
120- اشکان ذهابیان دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
121- علی دنیاری دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
122- رحمان یعقوبی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
123- مازیار یزدانی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
124- علی عباسی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
125- شوانه مریخی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
126- محسن برزگر دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
127- محمد علمی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
128- نيما نحوي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
129- حمیدرضا جهان تیغ دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
130- مرجان فیاضی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
131- سوگند علیخواه دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
132- سیامند غیاثی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
133- محمد جعفری دانشگاه كرمانشاه و بازداشت چندين فعال دانشجوئي ديگر در این دانشگاه
134- پیام حیدر قزوینی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
135- نسیم ریاحی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
136- مجتبی رحیمی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
137- عطا رشیدی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
138- حسین رئیسیان اساتید دانشگاه
139- فضلی اساتید دانشگاه
140- درویش اساتید دانشگاه
141- ایمانی اساتید دانشگاه
142- البرزی اساتید دانشگاه
143- سياوش حاتم دانشگاه بوعلي همدان
144- حجت بختياري دانشگاه بوعلي همدان
145- مهدي مسافر دانشگاه بوعلي همدان
146- پوريا شريفيان دانشگاه بوعلي همدان
147- رضا جعفريان دانشگاه بوعلي همدان
148- مصطفي مهدي زاده دانشگاه بوعلي همدان
149- امين نظري دانشگاه بوعلي همدان
150- محمد صيادي دانشگاه بوعلي همدان
151- سجاد بازوند دانشگاه تربیت معلم
152- ناصح فریدی دانشگاه فارغ التحصیل تربیت معلم
152-177- بازداشت ٢٥ دانشجوی دانشگاه سمنان
178-رضا لطفي دانشگاه فردوسي مشهد
179- علی شجاعی دانشگاه هرمزگان
180-اسماعیل جلیلوند دانشگاه شيراز
181- حمدالله نامجو دانشگاه شيراز
182- مجيد دري دانشگاه علامه طباطبائي
183- حسین رحیمی دانشگاه نفت اهواز
184- امین نیک زاده دانشگاه نفت اهواز
185- امیر مردانی دانشگاه تبریز
186- امین جهانی دانشگاه تبریز
187-محمد قائم مقامی فارغ التحصیل دانشگاه تهران
188 - ندا فرقاني ٢٣ ساله دوشنبه٢٥ خرداد در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
189 - اكرم كبيري ٢٧ ساله و متاهل سه شنبه ٢٦ خرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
190- عاطفه خواجه نصير ٢٣ ساله شنبه ٣٠ خرداد در نواب بازداشت و به اوين منتقل شده
191- امير اميري ٢٦ ساله به اوين منتقل شده
192- مهتاب آجوداني ٢٤ ساله شنبه٣٠ خرداد در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
193- امير اميني فر پنجشنبه ٢٨خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
194- مريم محمدي ٢٣ ساله دانشجو به اوين منتقل شده
195- سارا رنجبر ٢٢ ساله دانشجو به اوين منتقل شده
196- فرزانه رنجبري ٢٥ ساله دوشنبه ٢٥ خرداد در انقلاب دستگير به اوين منتقل شده
197- عاطفه نصيري ٢٨ ساله يكشنبه ٢٤ خرداد در ونك دستگير به اوين منتقل شده
198- فرزانه كماني ٢٤ ساله دانشجو دوشنبه ٢٥ خرداد در امير آباد بازداشت و به اوين منتقل شده
199- صديقه صادق زاده ٣١ ساله و متاهل شنبه ٣٠ خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
200-- محسن نوري ٢٦ ساله شنبه٣٠ خرداد بازداشت و به اوين منتقل شده
201-محسن بابا زاده ٢٠ ساله چهارشنبه ٢٧ خرداد در كريم خان بازداشت و به اوين منتقل شده
202- منصور عظيمي ٢٧ ساله به اوين منتقل شده
203- سيد نويد قاضي ٢٢ ساله دوشنبه ٢٥ خرداد در هفت تير بازداشت و به اوين منتقل شده
204-- حامد سعيد لو ٢٩ ساله به اوين منتقل شده
205-- وحيد زينلي ٢٦ ساله شنبه٣٠ خرداد در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
206- نيما كاكاوند ٢٣ ساله چهارشنبه٣ تير در حوالي بهارستان بازداشت و به اوين منتقل شده
207-- مرتضي الياسي ٢٨ ساله شنبه٣٠ خرداد در صادقيه بازداشت و به اوين منتقل شده
208-وحيد پاشايي ٢٦ ساله به اوين منتقل شده
209-علي فاتح چهارشنبه ٣ تير ميدان امام حسين بازداشت و به اوين منتقل شده
210- محمد کرامتی ١٧ ساله ٢٨خرداد در خیابان آزادی بازداشت و به اوین منتقل شد
211-داود صفری نیا ٢٧ ساله شنبه٢٨ خرداد در میدان ونک بازداشت و به اوین منتقل شده
212- امین صبوری ٢٩ ساله شنبه٢٨ خرداد ماه در میدان ونک بازداشت و به زندان اوین منتقل شد
213-پویا ترابی ١٩ ساله شنبه ٢٨خرداد ماه در میدان انقلاب دستگیر و به زندان اوین منتقل شد
214-بيتا صميمي زاد از دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ٢١ ساله شنبه ٣٠ خرداد بازداشت و به بند209 زندان اوين منتقل شده و در سلول هاي انفرادي است
215-سعيدرضا صمدي ٢٦ ساله چهارشنبه ٣ تير در ميدان بهارستان دستگير محل نگهداري وي نامشخص
215-امير رضايي فر ٢٢ ساله چهارشنبه ٣ تير در ميدان بهارستان دستگير محل نگهداري وي نامشخص
216-بهادر عليزاده ٢٨ ساله دوشنبه١ تير در ميدان هفت تير دستگير و به اوين منتقل شده
217- بهرام زندي ٢٣ ساله شنبه ٣٠خرداد در خيابان آذربايجان دستگير و به اوين منتقل شده
218- نيما حسيني ٢٧ ساله شنبه ٣٠خرداد در خيابان جيحون دستگير و به اوين منتقل شده
219-علي طباطبايي ٢١ ساله دوشنبه در بلوار كشاورز دستگير محل نگهداري وي نامشخص
220- محمد علي صادقي ٢٥ ساله دوشنبه ١ تير حوالي ولي عصر دستگير و به اوين منتقل شده
221-مرتضي سپه ٢٥ ساله چهارشنبه ٣ تير در ميدان بهارستان دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
222- مجيد سعيدي ٢٠ ساله پنجشنبه٤ تير در ولي عصر دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
223-علي شكوري ٢٢ ساله چهارشنبه ٣ تير حوالي تجريش دستگير مكان نگهداري وي نامشخص
224-آرمان عبداللهي دوشنبه ٢٥خرداد در انقلاب دستگير و به اوين منتقل شده
225-سينا برازجاني سه شنبه ٢٦خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده
226-سعید نبوی یورش به منزل شخصی دستگیر شد و به نقطه نامعلومی منتقل شد
227- هاشم خواستار معلم. مشهد.
228-پدرام رفعتی دانشجوی پلی تکنیک و دیگر دانشجوی پلی تکنیک دوشنبه شب ۲۵ خرداد در حال بازگشت به خوابگاه انصارالحسینی دانشگاه بود که در نزدیکی خوابگاه توسط عده ای لباس شخصی ناشناس بازداشت شد.
229-هادی پلاور دانشجوی پلی تکنیک دوشنبه شب ۲۵ خرداد در حال بازگشت به خوابگاه انصارالحسینی دانشگاه در نزدیکی خوابگاه توسط عده ای لباس شخصی ناشناس بازداشت شد.
230-مجتبی علیجانی دانشجوی پلی تکنیک دوشنبه شب ۲۵ خرداد در حال بازگشت به خوابگاه انصارالحسینی دانشگاه در نزدیکی خوابگاه توسط عده ای لباس شخصی ناشناس بازداشت شد.
231- محسن پاشايي چهارشنبه ٣ تير در ميدان بهارستان به علت اصابت گلوله به پهلوي راست زخمي شده و تا كنون هيچ خبري از وي نيست
232-مجتبی محمدیان دانشجوی رشته مدیریت مالی دانشکده نور طوبی تهران بخاطر شركت در تجمعات اعتراضی اخیر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.
234-هاشم خواستار فعال سیاسی مشهد و عضو کانون صنفی معلمان ایران سه شنبه ٢ تیر بازداشت و هنوز خبری از وی در دست نیست.
235-فرزاد جشنی از استان ایلام از شهرستان آبدانان كه مدتها پیش برای کار و مخارج خانواده ی خود به تهران رفته بود و از خانواده ای بسیار کم درآمد و تنگدست بوده است و اكنون از او خبری نیست.
236-مرجان فیاضی دانشجوی دانشگاه مازندران
237-سوگند علیخواه دانشجوی دانشگاه مازندران
238-سیاوش حاتم دانشجوی دانشگاه بوعلی سینا همدان
239- رضا جعفریان دانشجوی بوعلی سینا دانشگاه همدان
240- پوریا شریفیان دانشجوی بوعلی سینا دانشگاه همدان
241-مهدی مسافر دانشجوی بوعلی سینا دانشگاه همدان
242-حجب بختیاری دانشجوی بوعلی سینا دانشگاه همدان
243- محمد جعفر زرین شهر یاسوج از توابع استان كهگیلویه و بویر احمد پس از شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز روز شنبه مورخ ٣٠ خردادماه در شهر تهران بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند
244- شروين بيگلري ٢١ ساله روز دوشنبه ٢٥ خرداد در انقلاب دستگير و به اوين منتقل شده
245- جلال منيري ٢٨ ساله يكشنبه٣١ خرداد در خيابان جيحون دستگير محل نگهداري وي نامشخص است
246- محمد حسين بهمني ٢٠ ساله شنبه ٣٠ خرداد مقابل در خيابان توحيد دستگير به اوين منتقل شده
247- سعيد عباس زاده ٢٤ ساله شنبه ٣٠ خرداد مقابل وزارت كار در خيابان آزادي دستگير و به كهريزك منتقل شده
248- عباس علم ٣٦ ساله يكشنبه٣١ خرداد در ستارخان دستگير محل نگهداري وي نامشخص
249- محمد مختاري ٢٥ ساله شنبه٣٠ خرداد در ميدان جمهوري دستگير محل نگهداري وي نامشخص
250-طه عظيمي شنبه ٣٠ خرداد در يادگار امام دستگير محل نگهداري وي نامشخص
251- صمد بيگي ٢٨ ساله يكشنبه٣١ خرداد در خيابان آذري دستگير محل نگهداري وي نامشخص
252- امير حجازي ٢٣ ساله دوشنبه١ تير در خيابان كريم خان دستگير محل نگهداري وي نامشخص
253- احسان نويدي ٢٧ ساله سه شنبه ٢٦ خرداد در خيابان آزادي دستگير به اوين منتقل شده
254- يونس دهقان منش ٣٢ ساله چهارشنبه ٢٧ خرداد در امير آباد دستگير به قزل حصار منتقل شده
255- مجيد نعمتي ٢٤ ساله دوشنبه٢٥ خرداد انقلاب دستگير به اوين منتقل شده
256-علي خلج ٢٤ ساله دوشنبه 1تير در ميدان هفت تير دستگير محل نگهداري وي نامشخص
257-شايان منصوري ٢٢ ساله شنبه٣٠ خرداد در تقاطع شادمان دستگير محل نگهداري وي قزل حصار
258- عبدالله مومنی بازداشت شد
259- ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار

5 comments:

طه گفت...

نام مرا هم اضافه كنيد به بازداشت شدگان آينده
خيلي كنجكاوم ببينم در زندان ها چه خبره
اين مدعيان فرهنگ حسيني را ببينم چقدر در برخورد با اسير و زنداني حسيني رفتار ميكنند
اللهم العن يزيد بن معاويه و همه شيعيان اش

ناشناس گفت...

آیا هماهنگی و هم قدمی با آمریکا و رژیم اشغال گرد قدس ، منافقین، سلطنت طلب ها اتفاقی بوده است و باید به این افراد و همراهان آنها مدال داد؟ چرا خود را بجای تمام ملت می دانید؟ و هزاران چرای دیگر

ناشناس گفت...

ابراهیم مهتری رو هم به لیستتون اضافه کنید
5 شنبه گذشته ساعت 3 جلوی سازمان مجاهدین ربوده شد.

ناشناس گفت...

محمدرضاعلیپور پرویزیان از فعالین ستاد آقای موسوی در 27/30/88 در خیابان آزادی سر بهبودی دستگیر و به زندان اوین بند 209 منتقل شده و تا امروز حق تماس یا ملاقات نداشته است.لطفا اطلاع رسانی کنید.

ناشناس گفت...

سعید عباس زاده در تاریخ 31/03/88 گرفته و به کهریزک انتقال داده شده و تا حالا از او خبری نیست نزدیک 1 سال است

ارسال یک نظر