یاران در بند، بعد از اعتراف هم شما را دوست داریم!!به نقل از وبلاگ کاوه: یاران در بند، بعد از اعتراف هم شما را دوست داریم!!

دوستان در بند، این روزها اعترافات شما را از تلویزیون و سایر رسانه‌ها پخش میکنند و آن را دلیلی‌ بر حقانیت خود میدانند و هلهله شادی سر میدهند که دیدید میگفتیم اینها سر در اخور بیگانه دارند و نقشه انقلاب مخملی! چه می‌توان گفت به کسانی‌ که اصولا با فکر کردن مخالفند و وقتشان را حرام اندیشیدن نکرده و همان زور بازو را میفهمند؟ پس سخنی با آنها ندارم که روزی پاسخشان را از این ملت خشمگین خواهند گرفت، آنهم چه پاسخی. سخنم با شما عزیزان دل شکسته‌ای است که جان عزیزتان و روح لطیفتان را آزرده اند تا به هر گناه نکرده و هر عقیده نپسندیده “اعتراف” کنید و بگوئید آنچه آنها میخواهند.

یاران عزیز، ما نگران این اعترافات ساختگی نیستیم، آنها که این اعترافات را باور میکنند، بدون آن هم ما را غیر خودی و عامل بیگانه و هزار چیز دیگر میدانسته اند و خواهند دانست. اکثریتی از مردم (و حتا خود کودتاگران هم) که اصولا به این چیزها باور ندارند. پس چه جای نگرانی؟ ما نگران شما هستیم، بله شما. شما که در این روزها بدترین شکنجه‌های روحی‌ و جسمی‌ را به خاطر ما و میهنتان تحمل کردید و کمک کردید تا مردم قهرمان این سرزمین بار دیگر آن خود اصلیشان را بیابند و به جهانیان بنمایانند. نمیدانید چه لذتی دارد ایرانی‌ بودن در این روزها! اینها همه از برکت وجود شما، حاصل فداکاری و روشنگریهای شماست. اگر شما شب و روز در آگاهی‌ بخشی به مردم نمیکوشیدید، آیا این صحنه‌ها افریده می‌‌شد؟ این خرد جمعی‌، رفتار مدنی و به دور از خشونت مردم که حتا خشونت گران را نیز به انفعال کشاند، حاصل تلاش و بردباری شما است.

ما همیشه شما را دوست داشته و داریم و به شما افتخار می‌کنیم، چه با اعتراف چه بدون اعتراف. چه کسی‌ میتواند محمد علی‌ ابطحی، سعید حجاریان، سعید لیلاز و یا محمد قوچانی را دوست نداشته باشد؟ ما نگران شما هستیم اگر چه که شجاعت در کنارتان بودن را نداشته ایم.

اعترافات شما هیچ چیز و تاکید می‌کنم “هیچ چیز” را عوض نخواهد کرد. شما را همچنان دوست داریم و در انتظار دیدنتان هستیم.

2 comments:

ناشناس گفت...

khoda be anha sabr enayt konad....ya ali

ناشناس گفت...

در نویدهای خداوند قادر متعال شکی نیست .یکی از ان نویدها اسانی بعد از سختی است .ضمن انعکاس خشم خود به هر شکل مقدور ،برای برادران وخواهران ایمانی همچون یاران رسول الله طلب تحمل صبر میکنیم. ظفر نزدیک اسث . انشائالله

ارسال یک نظر