دیدار چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی با آیت الله موسوی اردبیلیبه نقل از سایت امروز: خانواده هاي محسن ميردامادي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي و سيد مصطفي تاجزاده عضو شوراي مركزي مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با آية الله موسوي اردبيلي در دفتر ايشان ديدار و پيرامون وضعيت زندانيان سياسي گفتگو كردند. در اين ديدار خانم ها مجردي و محتشمي پور به يادآوري خدمات اين دو فرزند و خدمتگزار انقلاب اسلامي پرداختند و گفتند آيا زنداني شدن اين عزيزان در نظام جمهوري اسلامي و بي خبري محض خانواده هايشان و ديگر خدمتگزاران چون بهزاد نبوي هرگز قابل تصور بود؟ در اين جلسه همچنين دغدغه بزرگ خانواده هاي زندانيان سياسي، ملكوك شدن چهره نظام جمهوري اسلامي اعلام شد كه زحمات فراوان براي استقرار آن توسط فرزندان انقلاب كشيده شده است و نگراني از وضعيت زندانيان سياسي كه متاسفانه مقامات رسمي كشور حاضر به پذيرش مسئوليت آن نيستند، بيش از آن كه دغدغه خانواده ها باشد بايد دغدغه مسئولين و علما و روحانيت معظم باشد كه دل در گرو اسلام و احكام مبين آن دارند و بايد پاسخگو باشند.

آية الله موسوي اردبيلي اولين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي نيز با ابراز نگراني شديد از وضعيت به وجود آمده با توجه به شناختشان از بزرگان دربند از جمله سعيد حجاريان كه خطبه عقدش توسط ايشان خوانده شده بود و محسن ميردامادي و سيد مصطفي تاجزاده و محمدعلي ابطحي و ديگر خدمتگزاران انقلاب و نظام، ابراز تأسف شديد كرده و گفتند : من در همان سفر حج در جريان امور قرار گرفتم و بلافاصله پس از بازگشت برحسب مسئوليت شرعي اقدام كردم و اخباري دردست است كه تا هفته آينده تعداد زيادي از دستگيرشدگان ازاد خواهند شد.

ايشان همچنين پس از شنيدن گزارش وضعيت زنان و دختران زنداني سياسي به شدت متأثر شده از آمار واقعي بازداشت ها اعلام بي خبري كرده و رسيدگي به اين مسئله را ضروري دانستند. اين درحالي است كه از وضعيت تعداد زيادي از مفقودين هيچ گزارش رسمي در دست نيست و كسي پاسخگوي خانواده هاي نگران و دردمند آن ها نيست.

0 comments:

ارسال یک نظر