محمد علی داد خواه وکیل دادگستری و ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان بازداشت شدندبه نقل از یک منبع آگاه: محمد علی داد خواه وکیل دادگستری و ملیحه دادخواه، سارا صباغیان، بهاره دولو و امیر رئیسیان بازداشت شدند. اخبار تکمیلی به زودی ارسال خواهد شد.

2 comments:

ناشناس گفت...

پیشنهاد میدم همه مردم معترض ضمن نوشتن اسامی خود در لیستی وتحویل ان به سازمان ملل خودشان را به زندان اوین معرفی کنند. ودر انجا به تقلبات انتخاباتی اعتراض نمایند.

محمد گفت...

هرشب ستارهای به زمین می کشندوباز

این آسمان غمزده غرق ستاره هاست ......

ارسال یک نظر