برای محمد علی عزیزبه نقل از وبلاگ این روزها... (موسی نیا) : امروز هم مثل بقیه روزها به وبلاگت سری زدم . انتظاردارم که خودت زودتر از هر کسی خبر آزادیت رابدهی .آخرین عکسی که گذاشتی یادت هست؟نوشته بودی که مصطفی عزیز در زندان آب خنک میخورد.من میخوانم و میخندم .شاید تلخ ،اما میخندم و در دل میگویم : حالا تو هم آب خنک میخوری و بعد ...فکر میکنم ...و در دل میخندم که شاید: فردا من هم آب خنک بخورم ...نمیدانم! راستی آنجا برای همه ما آب خنک هست ؟
یاحق

1 comments:

ناشناس گفت...

آقای ابطحی عزیز
هر روز سری به سایت شما میزنم با امید به اینکه مطلب جدیدی ببینم آرزومند سلامتی تان

ارسال یک نظر