اخبار دستگیری های جدید در زنجانبه گزارش یک منبع آگاه سه نفر از فعالین سیاسی اجتماعی زنجان : آقایان رئوف طاهری (عضو سابق جبهه مشارکت و ادوار تحکیم)، احمد مدادی (عضو سابق دفتر تحکیم) و رضا عباسی (فعال اجتماعی) روز پنجشنبه در زنجان دستگیر و تاکنون هیچگونه خبری از آنان در دست نیست.

0 comments:

ارسال یک نظر