شهروند فرانسوی و شهروند ایرانیوزیر امور خارجه فرانسه از ملاقات سفیر این کشور با شهروند فرانسوی که به اتهام «جاسوسی» دستگیر شده در زندان اوین خبر داد. این شهروند فرانسوی که در دانشگاه صنعتی اصفهان زبان فرانسه تدریس می کند روز چهارشنبه پیش در فرودگاه بازداشت شده است یعنی کمتر از یک هفته پیش. این در حالیست که عده ای از ایرانیان بازداشت شده در حوادث پس از کودتا که سنگین ترین اتهامشان اقدام علیه امنیت ملی بوده، بیش از سه هفته است که حتی با خانواده های خود تماس نگرفته اند. دلیل آن واضح است زیراکه نیکولاس سارکوزی خواستار آزادی آنها نشده بود و فقط عده ای از مراجع تقلید و خانواده هایشان بارها و بارها درخواست آزادی ایشان را کرده اند. این هم نمونه ای دیگر از نادیده گرفتن حقوق شهروند ایرانی و بی توجهی و بی احترام به رای علمای اسلام در حکومتی که دایعه اسلامی بودن و ولی نعمت مردم بودن دارد.
متاسفیم که باید با صراحت اعلام کنیم که «برادران و خواهران در بند، جان شما به عنوان یک شهروند ایرانی برای زندانبانانتان بی ارزش است، زیرا نمی تواند آنرا وجه المصالحه خود در بازارهای جهانی قرار دهند.»

0 comments:

ارسال یک نظر