تاج زاده را از خاطر نبريمبه نقل از براي روز آزادي: اين روزها اگر صداي اعتراض به زنداني كردن فعالين سياسي و مطبوعاتي به نسبت ابعاد دستگيري ها كمتر شنيده مي شه به خاطر اينه كه آنهايي كه هميشه به برخورد ها و بازداشت ها و به زندان انداختن ها اعتراض مي كردند، اكنون خود در زندان اند... مروز نبايد به سادگي فراموش كنيم كه تاج زاده جز معدود افرادي بود كه بعد از ايجاد هر محدوديت و هر بازداشت سياسي اي لب به اعتراض مي گشود و موضع مي گرفت. چه دانشجوياني را كه منتقد اصلاح طلبان به قول خودشان حكومتي بودند را مي گرفتند، چه فعالين زنان را چه خبرنگاران و روزنامه نگاران و چه فعالين سياسي را با هر گرايش...


اگر امروز در بين فعالين سياسي كمتر صداي اعتراض به صداسيما را مي شنويم به خاطر اين است كه تاج زاده نيست تا به صراحت تمام رسانه ميلي را به نقد بكشد.
نبايد فراموش كنيم در زمانه اي كه اكثر اصلاح طلبان محافظه كاري پيشه كرده بودند و مصلحت را بر حقيقت ترجيح مي دادند، اين تاج زاده بود كه بي محابا نقد رهبري مي كرد.
نبايد فراموش كنيم از ميان همه اصلاح طلبان اين تاج زاده بود كه صريحاً به برخورد هاي تحت عنوان گشت ارشاد اعتراض كرد و از زنان چكمه پوش در مقابل سياسيان چكمه پوش دفاع كرد.
امروز نبايد به سادگي فراموش كنيم كه تاج زاده جز معدود افرادي بود كه بعد از ايجاد هر محدوديت و هر بازداشت سياسي اي لب به اعتراض مي گشود و موضع مي گرفت. چه دانشجوياني را كه منتقد اصلاح طلبان به قول خودشان حكومتي بودند را مي گرفتند، چه فعالين زنان را چه خبرنگاران و روزنامه نگاران و چه فعالين سياسي را با هر گرايش.
چند روز پس از دور اول با زداشت ها كه عده اي را آزاد كرده بودند و اخبار از آزادي فعالان سياسي و سران اصلاحات خبر مي دادند، همه جز دو نفر از فعالين اصلي اصلاح طلبان آزاد شده بودند. عبداله رمضانزاده و مصطفي تاج زاده. مي گفتند كه در موقع دستگيري رمضانزاده ، به شدت او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. رمضانزاده يك كرد ميهن پرست بود. كسي كه در نقد ملاحظه و مصلحت انديشي نمي كرد. او اين روزها هزينه اين ده، دوازده سال نقد و صراحت را در زندان و زير دستان بازجوها مي دهد. توي اين دو هفته هيچ كس حتي خانواده اش هم از او خبر درست و دقيقي ندارند.
يكي از دوستاني كه در طي اين بازداشت ها دستگير و آزاد شده بود از شنيدن صداي فرياد و شكنجه تاج زاده در سلول ها خبر مي داد، از اين كه امين زاده فرياد مي زده كه مصاحبه نخواهد كرد.
آن در حال پس دادن تصفيه حساب هاي نقد هايشان در اين يك دهه گذشته است. قدرت طلبان ديگر تاب نياوردند و شرايط پس كودتا را اماده براي تصفيه حساب ديدند.
تاج زاده را و همه آناني كه امروز هزينه دفاع از آزادي را مي دهند و خود در زندانند، فراموش نكنيم

4 comments:

ناشناس گفت...

عزیزان. رهبران بزرگ ما چون موسی بن جعفر علیه السلام نیز چنین هزینه هایی را پرداخته اند. حتی برخی از شما مانند بهزاد عزیز مشابه این شرایط را در نظام ستم پیشه قبل تجربه کرده اید. هم اکنون هر چند ازآن چه بر شما میگذرد دلمان خون است اما ایمان داریم که انتقام خدای منتقم از ظالمین بسیار سخت خواهد بود

ناشناس گفت...

با سلام قطعا شریعتمداری و جنتی و همه کسانی کا آقا مصطفی با شجاعت و صراحت از مظالمشان یاد میکرد دنبال انتقامکشی دیرینه از وی با ایجاد شوهای نخ نمایی چون چراغ و هویت هستند غافل از اینکه دیگر حناشان رنگی ندارد

ناشناس گفت...

سلام خدمت خواهر خوبم خانم محتشمی یور همسر گرامی برادر عزیز دربندم
وضعیت شما مرا به یاد حضرت زینب بعد ازعاشورا می اندازد خداوند به شما صبر و اجر صبر عنایت کند

ناشناس گفت...

اندکی صبر سحر نزدیک است

ارسال یک نظر