كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي برگزار مي‌شود / تجلیل از بهزاد نبویبه نقل از سایت امروز: علي باقري گفت: در تلاش هستيم دوازدهمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب در موعد مقرر يعني اواخر مرداد ماه برگزار شود ولي اگر موفق به برگزاري اين كنگره در زمان اصلي خود نشويم مطمئنا تا قبل از شروع ماه مبارك رمضان مبادرت به برگزاري دوازدهمين كنگره سازمان مجاهدين مي‌كنيم.
وي كنگره دوازدهم را كنگره عادي سازمان اعلام كرد و گفت: از آنجايي كه انتخاب اعضاي شوراي مركزي سازمان هر دو سال يكبار برگزار مي‌شود و در كنگره يازدهم اعضاي شوراي مركزي انتخاب شدند كنگره دوازدهم بصورت عادي برگزار خواهد شد و اعضا به بررسي مسائل مختلف در عرصه داخلي و خارجي خواهند پرداخت.
گفتنی است بنا به مصوبه کنگره پیشین مجاهدین انقلاب در کنگره دوازدهم از بیش از چهار دهه فعالیت های سیاسی ومبارزات انقلابی بهزاد نبوی تجلیل به عمل می آید.

0 comments:

ارسال یک نظر